Subvencións a entidades locais de Galicia para a mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM)

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 2015, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia para a mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) acreditados ao abeiro do Decreto 182/2004, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), e se procede á súa convocatoria no ano 2015.

Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: