Subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade. Ano 2020

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

ACTUALIZACIÓN

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 19 de decembro de 2019

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 1 de xullo de 2020 pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 19 de decembro de 2019

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2020 pola que se redistribúen as dotacións orzamentarias da Resolución do 19 de decembro de 2019

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas da Resolución do 19 de decembro de 2019

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2020 pola que se amplía la dotación orzamentaria da Resolución do 19 de setembro de 2019

CORRECCIÓN DE ERROS

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 19 de decembro de 2019

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A FASE DE XUSTIFICACIÓN

1. Programa de fomento da conciliación

2. Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

3. Programa de apoio aos CIM

4. Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres

Tema: