Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas. Ano 2021.

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI461A).

ACTUALIZACIÓN 3/03/2021

DOCUMENTACIÓN DE XUSTIFICACIÓN

Documentos de información da subvención ás traballadoras debidamente asinados (artigo 22.3.f da Resolución do 14 de decembro):

 

Tema: