RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI437A)

Documentos relacionados

- Convocatoria para asociacións

- Resolución no DOG do procedemento SI437A

- Extracto do DOG sobre o procedemento SI437A

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Tema: