RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 ( SI440A).


Documentación relacionada

- Resolución Redución Xornada SI440A

- Requerimentos


Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Tema: