RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento

Ampliación orzamentaria

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade,
pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 20 de maio de
2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a
financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia
de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a
violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros
educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código
de procedemento SI449B).

 

Colectivo: