RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2019, das Xefaturas territoriais das catro provincias galegas sobre as axudas para fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e calidade de vida das mulleres galegas

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 7 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 57, do 22 de marzo).

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, procédese á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 7 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario, a entidade beneficiaria, a contía e a finalidade

Mediante a Resolución do 7 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 das axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás súas federacións, co obxecto de fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.

Finalidade da axuda: fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas a través das seguintes liñas:

a) Liña 1: consolidación do movemento asociativo, destinada a compensar gastos correntes que orixinen o mantemento e funcionamento das asociacións de mulleres e as súas federacións.

b) Liña 2: promoción de actuacións e actividades singularizadas en materia de igualdade, de prevención da violencia de xénero, e de acompañamento das vítimas, con especial incidencia nas mulleres rurais, mulleres maiores e/ou mulleres en situación de vulnerabilidade, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

A continuación as entidades beneficiarias das subvencións concedidas ao abeiro da convocatoria de 2019 por provincias:

A CORUÑA

CIF

Entidade beneficiaria

Liña

Importe concedido

G15766918

A Maristela

Liña 1

2.849,00

G15901176

Amurusa

Liña 1

1.124,80

G70370119

Asociación Punto Delas

Liña 1

4.000,00

G70301916

Executivas

Liña 1

4.000,00

G70390745

Centinelas

Liña 1

4.000,00

G15049034

Amas de casa, consumidores e usuarios

Liña 1

3.996,90

G15945686

Labregas

Liña 1

4.000,00

G70223417

Acadar

Liña 1

2.626,79

G70239397

Arume

Liña 1

2.300,00

G15745466

Acc. Familiar Ferrol

Liña 1

2.528,50

G15910656

A Ponderosa

Liña 1

2.000,00

Total liña 1

33.425,99

G15656762

Agra
(Asoc. promoción e integración mulleres galegas do rural)

Liña 2

7.990,52

G70101647

Fademur Galicia

Liña 2

7.992,00

G70490115

Asociación nacional de mulleres da pesca

Liña 2

8.000,00

G15923113

Asociación mulleres rurais Ceres

Liña 2

7.999,40

G15830375

O Cantón

Liña 2

1.800,00

G15969868

Federación redeiras

O Peirao

Liña 2

8.000,00

G15887862

Asociación amas de casa Noelia

Liña 2

1.000,00

G70312954

O Mirabal

Liña 2

4.500,00

Total liña 2

47.281,92

 

LUGO

CIF

Entidade beneficiaria

Líña

Importe concedido

G27388073

Asociación Mujeres en Igualdad de Vivero

2

3.000,00 €

G27411636

Asociación Corazóns Artesáns

1

1.137,97 €

G27130103

Asociación VV. Carmiña Prieto Rouco

1

550,00 €

G32282584

AFAMMER

1

2.287,30 €

G27207117

Asociación AA.CC. Ribadeo

1

2.632,08 €

G27179134

Asociación MM RR Agarimo

1

1.360,00 €

G27375856

Asociación MM RR San Bartolomeu de Insua

1

625,00 €

G27441153

Mulleres en Igualdade de Burela

2

8.000,00 €

G27337120

Asociación MM RR Ledicia

1

980,00 €

G27166362

Asociación As Angueiras

2

444,00 €

G27212281

Asociación Amuraxe

1

2.250,00 €

G27359702

Observatorio da Mariña pola Igualdade

2

1.750,00 €

 

OURENSE

NIF

Entidade beneficiaria

Liña

Concedido

G32261679

Asociación de Mulleres Arandeira

Liña 1

4.000,00 €

G32362279

Federación de Asociacións de Mulleres Anaral

Liña 1

4.000,00 €

G32368227

Asociación de Mulleres Rurais Monterrei

Liña 1

332,27 €

G32207516

Asociación de Mulleres Anel

Liña 1

4.000,00 €

G32237869

Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense Femuro

Liña 1

3.000,00 €

G32369696

Asociación Amigos da cultura e do ocio Aires Nosos

Liña 1

3.000,00 €

G32014334

Asociación de Viúvas María Andrea

Liña 1

4.000,00 €

G32354227

Asociación de Mulleres Algueirada

Liña 1

3.500,00 €

G32345274

Asociación Cultural, Económica, Social e MM.RR. Os Tres Reinos

Liña 1

4.000,00 €

G32477127

Asociación Participacción

Liña 2

8.000,00 €

G32303877

Asociación de Mulleres Rurais Os Picotiños

Liña 2

2.590,00 €

G32298168

Asociación de Mulleres Rurais As Candelas

Liña 2

958,60 €

G32399792

Asociación de Mulleres Rurais O Toural

Liña 2

1.265,00 €

G32247207

Asociación de Mulleres Rurais A Carballeira

Liña 2

700,00 €

G32292435

Asociación de Mulleres Rurais San Miguel de Espiñoso

Liña 2

700,00 €

G32287336

Asociación de Mulleres Rurais O Recuncho

Liña 2

1.694,00

G32362741

Asociación de Mulleres Rurais Santa María de Tamagos

Liña 2

1,765,00 €

G32140741

Asociación de Mulleres Rurais Adiante

Liña 2

765,00 €

G32369605

Asociación de Mulleres Rurais As Abelairas

Liña 2

765,00 €

G32181703

Asociación de Mulleres Arnoia

Liña 2

3.530,00 €

G32480675

Asociación de Mulleres Rurais Fonte do Ouro

Liña 2

4.765,00 €

G32163461

Asociación de Mulleres Rurais Nosa Señora do Portal

Liña 2

2.265,00 €

G32387698

Asociación de Mulleres Rurais Fonte do Sapo

Liña 2

1.200,00 €

G32378911

Asociación de Mulleres Rurais Santa Eulalia de Montes

Liña 2

1.530,00 €

G32288953

Asociación de Mulleres Rurais As Xeitosíñas

Liña 2

765,00 €

G32349813

Asociación de Mulleres Rurais A Carballa

Liña 2

765,00 €

G32367542

Asociación de Mulleres Rurais As Temoeiras

Liña 2

2.975,00 €

G32369951

Asociación de Mulleres Rurais A Esperanza

Liña 2

380,00 €

G32487118

Asociación de Mulleres Rurais Flor da Xesta

Liña 2

765,00 €

G32411670

Asociación de Mulleres Rurais O Patio de Melo

Liña 2

1.065,00 €

G32213704

Asociación de Mulleres Rurais e Consumo Tres de Maio

Liña 2

2.289,60 €

G32258881

Asociación de Mulleres Rurais e Consumo O Cruceiro

Liña 2

1.530,00 €

G32471971

Asociación de Mulleres Rurais Cruceiro Gordo

Liña 2

3.510,40 €

G32305377

Asociación de Mulleres Rurais Arracada

Liña 2

765,00 €

G32375909

Asociación de Mulleres Rurais San Pedro

Liña 2

2.316,00 €

G32233512

Asociación de Mulleres Rurais Entre Nos

Liña 2

1.665,00 €

G32236648

Asociación de Mulleres Rurais Abelenda das Penas

Liña 2

780,00 €

G32282949

Asociación de Mulleres Rurais e Consumo 25 de Xullo

Liña 2

2.660,40 €

G32292807

Asociación de Mulleres Rurais e Consumo San Salvador de Roza

Liña 2

508,20 €

G32278756

Asociación de Mulleres Rurais de Sarreaus

Liña 2

2.200,00 €

G32245342

Asociación de Mulleres Rurais Xestas e Toxos

Liña 2

1.530,00 €

G32284747

Asociación de Mulleres Rurais País de Riós

Liña 2

2.800,00 €

G32302168

Asociación de Mulleres Rurais de Maceda

Liña 2

1.610,00 €

V32218612

Centro Animación Rural Mulleres de A Veiga

Liña 2

8.000,00 €

G70377585

ValoReSC Innovation

Liña 2

5.850,00 €


PONTEVEDRA

CIF

Entidade beneficiaria

Liña

Importe concedido

G36380301

Asociación de Diagnosticados de Cáncer de Mama (Adicam)

Liña 1

4.000,00 €

G36837433

Asociación de Mulleres Pedra da Vella

Liña 1

4.000,00 €

G36657336

Asociación de Mulleres Progresistas

Liña 1

4.000,00 €

G36212959

Asociación Rural de Amas de Casa de Arnois

Liña 1

1.900,00

G36928646

Rede de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo

Liña 1

4.000,00 €

G27718907

Asociación Nós Mesmas

Liña 1

3.051,31 €

G15773013

Asociación CNG da Marcha Mundial das Mulleres

Liña 1

700,00 €

G36462273

Asociación de Mulleres Rurais os Muíños de Curantes

Liña 1

2.150,00 €

G36454163

Asociación de Mulleres Rurais de Loño

Liña 1

1.800,00 €

G36522795

Asociación de Mulleres Rurais de Tabeirós

Liña 1

2.050,00 €

G36599603

Asociación de Mulleres Rurais Fervenza do Castelo

Liña 1

2.150,00 €

G36386175

Asociación de Mulleres Rurais e Culturais Santa Mariña

Liña 1

693,53 €

G36258903

Asociación de Mulleres do Municipio de Silleda

Liña 1

2.050,00

G36424679

Asociación. Mulleres Rurais a Nosa Señora do Socorro

Liña 1

2.015,00

G36015485

Asociación de Amas de Casa e Consumidores O Noso Lar

Liña 1

2.420,00 €

G36228054

Asociación Mulleres Rurais os Borrizos

Liña 1

1.734,56 €

 

Total liña 1

38.714,40 €

G27826999

Asociación Empresarias de Galicia

Liña 2

7.608,18 €

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

Liña 2

8.000,00 €

G36346880

Asociación. de Mulleres Progresistas da Guarda

Liña 2

2.106,15 €

G36250512

Asociación de Mulleres o Agarimo do Deza

Liña 2

1.700,00 €

G36505451

Asociación de Mulleres Rurais Santa Cruz de Piloño

Liña 2

1.800,00 €

G36528826

Asociación de Mulleres Rurais Santa Clara dos Ancorados

Liña 2

1.700,00 €

G94088549

Asociación pola Igualdade e a Coeducación (Apico)

Liña 2

8.000,00 €

G36261030

Asociación de Mulleres Rurais de Camanzo

Liña 2

1.700,00 €

G36178051

Asociación de Mulleres Rurais o Menhir

Liña 2

3.994,42 €

G36207827

Asociación Mulleres Rurais de Castro

Liña 2

1.600,00 €

 

Total liña 2

38.208,75 €