Entidades de iniciativa social. Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Ano 2020

ACTUALIZACIÓN, 7 de agosto de 2020.

Resolución do 30 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI427A).

DOG num 158, venres 7 de agosto - pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALIZACIÓN, 28 de xullo de 2020.

Resolución do 22 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía por segunda vez a dotación orzamentaria da Resolución do 13 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI427A).

DOG num 150, martes 28 de xullo - pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALIZACIÓN, 17 de xuño de 2020.

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, convocadas pola Resolución do 13 de decembro de 2019 e cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (SI427A).

DOG num 118, mércores 17 de xuño - pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALIZACIÓN, 22 de maio de 2020.

Resolución do 13 de maio de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 13 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (SI427A).

DOG num 98, venres 22 de maio - pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI427A).

Documentos relacionados (por esta orde):

·         Convocatoria

·         Requerimentos de emenda (Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade)

·         Anexos SI427A

·         Mulleres en situación de vulnerabilidade_ZPP_baixa_intensidade_IGE

·         Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

·         SI427A_Modelo de cartel

·         Logotipo UE

·         Logotipo SXI

·         SI427A_Folla horas mensuais persoal

·         SI427A_Relación de mulleres atendidas

·         SI427A_Folla individualizada de seguimento usuarias