Entidades de iniciativa social. Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Ano 2021

Resolución do 23 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e se convocan para o ano 2021 (SI427A).

Documentos relacionados:

ACTUALIZACIÓN

RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, convocadas pola Resolución do 23 de febreiro de 2021 (código de procedemento SI427A).

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 23 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A) (Diario Oficial de Galicia número 46, do 9 de marzo).

Estado de tramitación: 
Resolta