Convocatoria Programa EMEGA 2016

Resolución do 15 de xuño 2016 da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria no ano 2016

Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: 
Colectivo: