Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de inserción sociolaboral de mulleres vítimas de violencia. Anos 2020-2021

Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia . Anos 2020-2021

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Convocatoria 15 de xuño de 2020.pdf

Extracto Gal.pdf

Anexos SI451A Gal.pdf

MODELOS PARA A FASE DE SOLICITUDE

SI451A_Compromiso de asiganción de medios.pdf

SI451A_Compromiso de contratación.pdf

MODELOS DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

1. SI451A - Modelo cartel informativo.odt

2. LogoSXIgualdade_color.png

3. Logo Ministerio de Igualdad.png

4. Logo marca galicia.png

5. Logo Xacobeo 2021.png

6. Logo Pacto de Estado.png

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN

1. Documentación Módulo itinerario de inserción

SI451A_Folla individualizada de seguimento.pdf

SI451A_Certificación custos directos de persoal.pdf

SI451A_Certificación e relación de persoas atendidas.pdf

SI451A_Certificación prácticas.pdf

SI451A_Folla mensual de horas traballadas.pdf

SI451A_Partes de asistencia ás Prácticas.pdf

2. Documentación Módulo formación para o Emprego

SI451A_Certificación_acción formativa.pdf

SI451A_Certificación acción_formativa_Teleformación.pdf

SI451A_Partes_de_asistencia.pdf

3. Documentación Módulo conciliación

SI451A_Orde de servizo.pdf

SI451A_Rexistro do servizo.pdf

4. Documentación Módulo de bolsas

Certificación pagamento de bolsas.pdf

Declaración de bolsas percibidas.pdf

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN FINAL

1. Documentación Xeral

SI451A_Certificación Participantes Inseridas.pdf

SI451A_Declaración participante inserida.pdf

SI451A_Memorial final de actuacións.pdf

2. Documentación Módulo itinerario de inserción

SI451A_Folla individualizada de seguimento.pdf

SI451A_Certificación custos directos de persoal.pdf

SI451A_Certificación e relación persoas atendidas.pdf

SI451A_Certificación de asistencia ás Prácticas.pdf

SI451A_Folla mensual de horas traballadas.pdf

SI451A_Partes de asistencia ás Prácticas.pdf

3. Documentación Módulo formación para o Emprego

SI451A_Certificación acción formativa.pdf

SI451A_Certificación acción formativa Teleformación.pdf

SI451A_Partes de asistencia.pdf

4. Documentación Módulo Conciliación

SI451A_Orde de servizo.pdf

Si451A_Rexistro do servizo.pdf

5. Documentación Módulo de bolsas

Certificación pagamento bolsas.pdf

Declaración de bolsas percibidas.pdf