Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de inserción sociolaboral de mulleres vítimas de violencia. Anos 2020-2021

Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia . Anos 2020-2021

INSTRUCIÓN DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 20-21

Instrución 14_2020_ILVX (2020-2021)

Anexo I

Anexo II

Anexo III

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Convocatoria 15 de xuño de 2020.pdf

Extracto Gal.pdf

Anexos SI451A Gal.pdf

RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2020

MODELOS PARA A FASE DE SOLICITUDE

SI451A_Compromiso de asiganción de medios.pdf

SI451A_Compromiso de contratación.pdf

MODELOS DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

1. SI451A - Modelo cartel informativo.odt

2. LogoSXIgualdade_color.png

3. Logo Ministerio de Igualdad.png

4. Logo marca galicia.png

5. Logo Xacobeo 2021.png

6. Logo Pacto de Estado.png

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN

1. Documentación Módulo itinerario de inserción

SI451A_Folla individualizada de seguimento.pdf

SI451A_Certificación custos directos de persoal.pdf

SI451A_Certificación e relación de persoas atendidas.pdf

SI451A_Certificación prácticas.pdf

SI451A_Folla mensual de horas traballadas.pdf

SI451A_Partes de asistencia ás Prácticas.pdf

2. Documentación Módulo formación para o Emprego

SI451A_Certificación_acción formativa.pdf

SI451A_Certificación acción_formativa_Teleformación.pdf

SI451A_Partes_de_asistencia.pdf

3. Documentación Módulo conciliación

SI451A_Orde de servizo.pdf

SI451A_Rexistro do servizo.pdf

4. Documentación Módulo de bolsas

Certificación pagamento de bolsas.pdf

Declaración de bolsas percibidas.pdf

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN FINAL

1. Documentación Xeral

SI451A_Certificación Participantes Inseridas.pdf

SI451A_Declaración participante inserida.pdf

SI451A_Memorial final de actuacións.pdf

2. Documentación Módulo itinerario de inserción

SI451A_Folla individualizada de seguimento.pdf

SI451A_Certificación custos directos de persoal.pdf

SI451A_Certificación e relación persoas atendidas.pdf

SI451A_Certificación de asistencia ás Prácticas.pdf

SI451A_Folla mensual de horas traballadas.pdf

SI451A_Partes de asistencia ás Prácticas.pdf

3. Documentación Módulo formación para o Emprego

SI451A_Certificación acción formativa.pdf

SI451A_Certificación acción formativa Teleformación.pdf

SI451A_Partes de asistencia.pdf

4. Documentación Módulo Conciliación

SI451A_Orde de servizo.pdf

Si451A_Rexistro do servizo.pdf

5. Documentación Módulo de bolsas

Certificación pagamento bolsas.pdf

Declaración de bolsas percibidas.pdf