Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de inserción sociolaboral de mulleres vítimas de violencia de xénero. Ano 2023

Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia xénero na comunidade autónoma de Galicia. Ano 2023

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Resolución do 30 de decembro de 2022

Extracto

Anexos SI451A

MODELOS PARA A FASE DE SOLICITUDE

SI451A_Compromiso de asignación de medios.pdf

SI451A_Compromiso de contratación.pdf

MODELOS DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

1.SI451A - Modelo cartel informativo.odt

2.LogoSXIgualdade_color.png

3.Logo Ministerio de Igualdad.png

6.Logo Pacto de Estado.png

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN

1. Documentación Xeral

SI451A_Certificación de participantes inseridas

SI451A_Declaración participante inserida

SI451A_Memoria final de actuacións

2. Documentación Módulo itinerario de inserción

SI451A_Folla de seguimento.pdf

SI451A_Certificación custos directos de persoal.pdf

SI451A_Certificación persoas atendidas.pdf

SI451A-Relacion_persoas_atendidas.odt

SI451A_Certificación_Prácticas.pdf

SI451A_Folla mensual de horas traballadas.pdf

3. Documentación Módulo formación para o Emprego

SI451A_Certificación acción formativa.pdf

SI451A_Certificación finalización acción formativa.pdf

SI451A_Partes de asistencia.pdf

4. Documentación Módulo Conciliación

SI451A_Orde de servizo.pdf

SI451A_Rexistro do servizo.pdf

5. Documentación Módulo de bolsas

SI451A_Certificación pagamento bolsas

SI451A_Declaración de bolsas percibidas.pdf

INSTRUCIÓN DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 2023

Instrución 5_2023 ILVX (2023)

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Contido: