Axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero. Ano 2018

DOCUMENTOS RELACIONADOS

MODELOS PARA A FASE DE SOLICITUDE:

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE:

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN:

1. Documentación Módulo itinerario de inserción

2. Documentación Módulo formación para o emprego

3. Documentación Módulo conciliación

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN FINAL:

1. Documentación Xeral 

2. Documentación Módulo itinerario de inserción

3.Documentación Módulo formación para o emprego

4.Documentación Módulo conciliación