Axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas de Inserción Laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero. Ano 2017

Resolución do 8 de agosto, da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018.

Resolución:

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2017

Documentos relacionados:

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2017

EXTRACTO da Resolución do 7 de agosto de 2017

Instrución para sondaxe de candidatas (programa 2017-2018)

Modelos para a fase de solicitude 18082017

SI451A Anexo I

SI451A Anexo II

SI451A Anexo III

SI451A Anexo IV

SI451A Anexo V

SI451A Anexo VI

SI451A Anexo VII

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE:

SI451A Modelos cartel informativo

Requisitos comunicación fondos 2014-2020

Logo Unión Europea

Logo SXI Igualdade

Logo Marca Galicia

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN:

1. Documentación Módulo itinerario de Inserción. 

SI451A Certificación custos directos de persoal

SI451A Folla mensual horas traballadas e resumo horas

SI451A Certificación e relación persoas atendidas

SI451A Certificación prácticas

SI451A Folla individualizada de seguimento

2. Documentación Módulo formación para o Emprego. 

SI451A Partes asistencia formación

SI451A Certificación acción formativa teleformación

SI451A Certificación acción formativa

3. Documentación Módulo Conciliación. 

SI451A Orde de servizo de apoio á conciliación

SI451A Rexistro do servizo de apoio á conciliación

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN FINAL:

1.Documentación xeral.

SI451A Memoria final de actuacións

SI451A Certificación participantes inseridas

SI451A Autorización consulta vida laboral

SI451A Declaración participante inserida

2.Documentación Módulo itinerario de Inserción. 

SI451A Certificación custos directos de persoal

SI451A Folla mensual horas traballadas e resumo horas

SI451A Certificación e relación persoas atendidas

SI451A Folla individualizada de seguimento

SI451A Certificación prácticas

3.Documentación Módulo formación para o Emprego.

SI451A Partes asistencia formación

SI451A Certificación acción formativa teleformación

SI451A Certificación acción formativa

4.Documentación Módulo Conciliación.

SI451 Orde de servizo de apoio á conciliación

SI451 Rexistro do servizo de apoio á conciliación

Estado de tramitación: 
Resolta