Axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas de Inserción Laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero. Ano 2017

Resolución do 8 de agosto, da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018.

Documentos relacionados:

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2017

EXTRACTO da Resolución do 7 de agosto de 2017

Instrución para sondaxe de candidatas (programa 2017-2018)

Modelos para a fase de solicitude 18082017

SI451A Anexo I

SI451A Anexo II

SI451A Anexo III

SI451A Anexo IV

SI451A Anexo V

SI451A Anexo VI

SI451A Anexo VII

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación