Ampliación da dotación orzamentaria ao abeiro da Resolución do 9 de Agosto de 2019 da Secretaría Xeral da Igualdade para a realización de programas para a promoción da igualdade. Procedemento SI452A - 2019