A Xunta participa na mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero do concello de Curtis

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, indicou que no marco da reunión levouse a cabo un análise do informe de valoración do III Plan de Igualdade e do IV Plan de oportunidades entre mulleres e homes posto en marcha polo concello

As Mesas Locais de Coordinación teñen como obxectivo xeral, a promoción, no ámbito municipal, de políticas e actuacións para a erradicación da violencia de xénero 

  • A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, indicou que no marco da reunión levouse a cabo un análise do informe de valoración do III Plan de Igualdade e do IV Plan de oportunidades entre mulleres e homes
  • A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, indicou que no marco da reunión levouse a cabo un análise do informe de valoración do III Plan de Igualdade e do IV Plan de oportunidades entre mulleres e homes

Curtis (A Coruña), 4 de decembro de 2018.-A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participou esta mañá na reunión da mesa local de coordinación interinstitucional do concello de Curtis, onde segundo indicou, no marco da reunión levouse a cabo un análise do informe de valoración do III Plan de Igualdade entre mulleres e homes posto en marcha polo concello e deuse conta do IV Plan de oportunidades entre mulleres e homes.

Susana López Abella destacou a importancia destas Mesa Locais de Coordinación xa que aúnan no ámbito municipal, políticas e actuacións para a erradicación da violencia de xénero. López Abella indicou que compete aos poderes públicos a loita para a prevención e a erradicación da violencia de xénero, coa obriga de articular medidas de sensibilización, asesoramento, atención e protección ás mulleres que a sofren, procurando os medios efectivos e axeitados a cada caso e as alternativas para o exercicio dos seus dereitos como cidadás nun estado democrático, e polo tanto,resulta fundamental coordinar todos os recursos dirixidos a sensibilizar a toda a sociedade na loita e prevención da violencia de xénero.
Abella destacou que a Secretaría Xeral da Igualdade, considera como obxectivos específicos das Mesas Locais de Coordinación contra a Violencia de Xénero a mellora da detección precoz de casos de violencia de xénero; optimizar a coordinación dos axentes implicados na loita contra a violencia de xénero; ofrecer unha atención e unha resposta áxil ás vítimas de violencia; mellorar a protección ás vítimas de alto risco; e informar e sensibilizar na materia tanto a profesionais como á poboación en xeral.

Tema: