A Xunta convoca o premio 'Comunicar en igualdade 2019' para recoñecer traballos xornalísticos que contribúan á defensa e difusión da igualdade entre homes e mulleres

O Premio “Comunicar en igualdade” convócase en dúas modalidades, por unha banda, para profesionais do xornalismo, e por outra banda, para alumnado universitario

Trátase de premiar as boas prácticas no tratamento axeitado do sexismo na publicidade, outros modelos de masculinidade, violencia machista, trata de seres humanos con fins de explotación sexual, entre outros

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible en https://sede.xunta.gal, e o prazo de presentación rematará o vindeiro 16 de setembro

Multimedia

A Xunta convoca o premio 'Comunicar en igualdade 2019' para recoñecer traballos xornalísticos que contribúan á defensa e difusión da igualdade entre homes e mulleres

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2019.- O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria do ´Premio Comunicar en Igualdade 2019´, que ten por obxecto recoñecer traballos de tipo xornalístico que contribúan á defensa e difusión dos valores da igualdade entre mulleres e homes, así como á loita contra a violencia de xénero.

Trátase de premiar as boas prácticas respecto dun tratamento axeitado de asuntos de cobertura informativa diaria como poden ser o sexismo na publicidade, outros modelos de masculinidade, a violencia machista, a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, a violencia de xénero en colectivos especialmente vulnerables, a situación da muller nos diferentes ámbitos, así como os temas relacionados en xeral coa perspectiva de xénero e coa desigualdade por razón de xénero.

O Premio “Comunicar en igualdade” convócase en dúas modalidades, por unha banda, para profesionais do xornalismo, e por outra banda, para alumnado universitario. Para os profesionais do xornalismo, premiaranse os mellores traballos informativos ou serie de pezas elaboradas individual ou colectivamente, segundo criterios de calidade, esforzo investigador e de sensibilización e axeitado tratamento informativo sobre a igualdade de xénero ou sobre a violencia de xénero. Os traballos deberán ser orixinais e en idioma galego, poderán ser de tipo impreso, dixital ou audiovisual. Poderán presentarse informacións, crónicas, entrevistas, artigos de opinión, reportaxes fotográficos, documentais ou similares; xa publicados ou emitidos nalgún medio de comunicación (xornais, radios, televisión ou páxinas web) con influencia no ámbito galego durante o ano 2018 e en 2019 ata a finalización do prazo de presentación de solicitudes. Cada participante poderá presentar un único traballo. Establécense 3 categorías de premios, cunha dotación económica de 6.000 euros, 3.000 euros e 2.000 euros.

Na categoría para o alumnado universitario, poderá participar calquera alumna ou alumno con matrícula nalgunha das titulacións impartidas no Sistema Universitario de Galicia (SUG) no curso 2018-2019. O premio outorgarase aos mellores traballos de tipo xornalístico segundo criterios de calidade, esforzo investigador e axeitado tratamento dende a perspectiva de xénero. Os traballos, en idioma galego, poderán ser de tipo impreso, dixital ou audiovisual. Valorarase que o traballo fora emitido ou publicado nalgún medio de comunicación (xornais, radios, televisión ou páxinas web) con influencia no ámbito galego durante o ano 2018 e en 2019 ata a finalización do prazo de presentación de solicitudes. Cada participante poderá presentar un único traballo. Establécense 3 categorías de premios, cunha dotación económica de 4.000 euros, 2.000 euros e 1.000 euros.

A concesión dos premios previstos nesta convocatoria realizarase con cargo aos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. O prazo de presentación das solicitudes comezará mañá e rematará o vindeiro 16 de setembro.

Tema: