Centro de documentación

Informes »

18/01/2018
Estatística de violencia de xénero 2017 (2º semestre e total)
Contido:
30/03/2017
VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020
Tema:
Contido:
24/03/2017
Informe anual de seguimiento da lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero 2016
Contido:

Estudios »

29/10/2014
As mulleres arquitectas de Galicia: o seu papel na profesión e na ensinanza da profesión (o exercicio da arquitectura en Galicia dende unha perspectiva de xénero)
30/11/2011
Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo dos fogares de Galicia
Tema:
24/01/2011
Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia

Guías »

10/03/2017
Folleto Programa EMEGA
Contido:
15/02/2017
Díptico prevención da violencia de xénero no entorno veciñal
Tema:
15/02/2017
Cartel prevención da violencia de xénero no entorno veciñal
Tema: