RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, dá Secretaría Xeral dá Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación dá vida familiar e laboral

RESOLUCIÓN  do 3 de  maio de 2019, dá Secretaría  Xeral dá  Igualdade,  pola que se establecen  as bases reguladoras que  rexerán  as  axudas  á conciliación dá vida familiar e laboral, por  redución dá  xornada de  traballo, como medida de fomento dá conciliación e  corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo ( FSE) con cargo  ao Programa Operativo  FSE Galicia 2014-2020, e convócanse para ou ano 2019 ( SE440A).

Documentación relacionada

- Resolución Reducción Jornada SI440A


Estado de tramitación: 
En plazo de resolución
Tema: